Voor ouders

Wanneer kan een kinder- en jongerencoach helpen?

  • Wilt u dat uw kind lekker(der) in zijn of haar vel zit?
  • Wilt u dat uw kind de kans krijgt uit zichzelf te halen wat er in zit en om passende prestaties te leveren?
  • Wilt u uw kind helpen bij pestproblematiek?
  • Kan uw kind meer gemotiveerd zijn voor wat hij of zij doet?
  • Wilt u dat uw kind ontspannen kan zijn over zichzelf en eigen kunnen?
  • Wilt u de spanningen in huis door gedrag oplossen en voorkomen?
  • Wilt u uw kind helpen bij bedplassen of slaapproblematiek?
  • Wilt u uw kind van een angst af helpen zodat de dagelijkse gang van zaken thuis meer ontspannen wordt?
  • Wilt u dat uw drukke kind het hoofd lekker leeg kan maken?
  • Wilt u dat uw kind leert hoe te leren voor toetsen en hoe om te gaan met huiswerk?